ลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์เพื่อสมัครถุงเงินร้านค้าคนละครึ่ง 2566

แอพถุงเงิน หรือแอพถุงเงินประชารัฐ คือ แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการรับเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเช่น ชิมช้อปใช้ โครงการคนละครึ่ง เพื่อสร้าง QR CODE ให้ลูกค้าได้สแกนจ่ายเงินออนไลน์ผ่านแอพเป๋าตัง และยังใช้สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะต้องมีการสมัครแอปถุงเงินและต้องลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินออนไลน์ ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

เช็คคุณสมบัติก่อนสมัครแอพถุงเงินประชารัฐและลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์

 1. การลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์ สำหรับร้านค้าจะต้องเป็นร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม และขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ซึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 2. ร้ายค้าที่สมัครแอปถุงเงินจะต้องไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 3. ร้านค้าจ้ะต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นระบบธุรกิจเฟรนไชส์ และไม่ใช่ร้านค้าเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบด่วน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์

 • บัตรประชาชนของลูกค้าหรือเจ้าของบัญชีร้านค้า พร้อมด้วยรูปถ่ายในขณะกำลังประกอบการอยู่เพื่อใช้สมัครถุงเงินประชารัฐ
 • ไปรับแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการประกอบอาชีพกับเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ทำเอกสารลงทะเบียนต่างๆ และใบรับรองไปยื่นที่บูธ หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรงไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์ 2566

 1. ลูกค้าหรือร้านค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา โดยไม่จำเป็นต้องมีบัตรเดบิตก็ได้
 2. สมัครถุงเงินร้านค้าคนละครึ่ง หรือแอพถุงเงิน ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา สำหรับร้าค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยจะลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลร้าน หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ลงทะเบียนถุงเงินกรุงไทยและมีที่อยู่ที่สามารถจะติดต่อได้
 4. รอผลการอนุมัติประมาณ 3  วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร้านค้าแล้ว
 5. เมื่อมีการอนุมัติการลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการแล้ว ที่แอพถุงเงินจะมีปุ่มคนละครึ่งให้ร้านค้าคลิกเข้าไป
 6. ร้านที่ได้รับการอนุมัติใช้งานคนละครึ่งแล้วจะต้อง กดยืนยันยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆของโครงการ

การใช้แอพถุงเงินเมื่อลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์ผ่านแล้ว

 1. เข้าไปที่แอพถุงเงิน คลิกที่ปุ่มคนละครึ่ง
 2. กรอกจำนวนเงิน ที่ลูกค้าจะต้องจ่าย ไม่เกิน 150 บาทซึ่งเป็นจำนวนที่จะต้องหารครึ่งแล้ว
 3. จากนั้นสร้าง QR CODE ในแอพถุงเงินเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการสแกนจ่ายด้วยแอพเป๋าตัง
 4. หลังจากสแกนผ่านแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา โดยจะมีชื่อลูกค้าเจ้าของแอพเป๋าตังแสดงขึ้นมาด้วย

วิธีตรวจสอบยอดเงินหรือยอดขายในร้านจากแอพถุงเงิน

 • เข้าไปที่หน้าแรกของแอพเงินด่วนออนไลน์ อย่าง แอพถุงเงิน 
 • เลือก รายการวันนี้ 
 • เลือกแสดงรายการของวันนี้ 
 • ดูยอดเงินที่ขายได้ของวันผ่านแอพถุงเงินประชารัฐ
 • สามารถจะเช็คยอดขายย้อนหลังได้ โดยเลือกที่ปฎิทิน และเลือกวันที่ที่ต้องการดู