กู้เงิน 50000 สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย บสย. 

แหล่งเงินด่วนหรือสินเชื่อเงินก้อนคงเป็นทรัพยากรสำคัญที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยต่างพากันแสวงหา แต่ทว่าด้วยข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่สามารถไปขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจตามสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ต้องหาเงินลงทุนขายของจากสินเชื่อนนอกระบบที่เชื่อถือไม่ได้และมีอัตราดอกเบี้ยที่แพง ซึ่งกลายเป็นปัญหาตามมาไม่รู้จบสิ้น 

อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการกู้เงิน 50000 อันเป็นจำนวนเงินที่กำลังเหมาะสม ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ บสย. ได้ เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนรัฐบาล ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการกู้เงิน 50000 (เงินกู้ 50000) สินเชื่อ 50000 หรือต้องการกู้เงินลงทุนกู้เงิน 1 แสนบาท โดยโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. บสย. Micro ทั่วไป วงเงินค้ำประกันรวม 3,000 ล้านบาท สำหรับ SMEs รายย่อยที่มีสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) มีมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
  2. บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาทสำหรับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน (วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินภายใต้รูปแบบนี้)
  3. รอการจัดสรรผลิตภัณฑ์/โครงการใหม่ วงเงินค้ำประกันรวม 17,000 ล้านบาท

 

อยากกู้เงิน 50000 ปลดหนี้นอกระบบ 

มีสุภาษิตที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนั่นคือ “การไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ” และเชื่อว่าหลายคนไม่อยากเป็นหนี้ แต่ถ้าเป็นหนี้แล้วก็ต้องหาทางแก่กันไป บางคงติดหนี้ 50000 บาท ก็พยายามกู้เงิน 50000 หรือกู้เงินจากแหล่งเงินด่วนเพื่อมาโปะหนี้ แต่ทว่าก็มีสถาบันการเงินน้อยรายที่จะอนุมัติให้ 

ธนาคารออมสิน มีสินเชื่อปลดหนี้สำหรับคนที่อยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิสซึ่งจะแตกต่างจากคนที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อน เพราะวัตถุประสงค์ของสินเชื่อดังกล่าวคือนำไปปลดหนี้นอกระบบจากบรรดาเงินกู้ด่วนนอกระบบโดยเฉพาะ ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าผู้สมัครต้องเป็นคนไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มีอาชีพ มีรายได้เป็นของตัวเอง และที่สำคัญต้องลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย บัตรประชาชน (สำเนา) ทะเบียนบ้านทั้งของตัวผู้ และผู้ค้ำประกัน (สำเนา) รูปถ่ายสถานที่ทำงาน เอกสารแสดงรายรับ – รายจ่าย สลิปเงินเดือน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือเอกสารแสดงเงินเดือนในการทำงาน (ถ้ามี) และใครที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้นำสำเนาแสดงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ไปด้วย เพียงเท่านี้หากท่านติดหนี้นอกระบบ 50000 บาท ก็สามารถกู้เงิน 50000 จากสินเชื่ออมสินได้เลย

 

กู้เงิน 50000 เพื่อลงทุนธุรกิจ โครงการธนาคารเพื่อประชาชน ออมสิน

เป็นข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ กำลัง หาเงินก้อนลงทุน หรือท่านที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินลงทุน วันนี้ธนาคารออมสินเปิดตัวโครงการธนาคารเพื่อประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยสามารถกู้เงิน 50000 บาทได้เป็นวงเงินเงินกู้เงินด่วนขั้นต่ำ หรือบางท่านไม่ต้องการกู้เงิน 50000 แต่ต้องการวงเงินมากกว่านั้นก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ สูงสุดได้วงเงินไม่เกินคนละ 200,000 บาท โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครทางช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือแอพธนาคารออมสิน