ทำไมต้องมีเงินทุนหมุนเวียน สำคัญต่อธุรกิจอยางไร แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจมีกี่ประเภท?

“จะลงทุนทำธุรกิจทั้งทีทำไมต้องมีเงินทุนหมุนเวียน” นี่คงเป็นคำถามที่หลาย ๆ คนผู้ซึ่งกำลังจะทำธุรกิจเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องมี มันดีอย่างไร มันสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ซึ่งบางคนอาจจะต้องการศึกษาข้อมูลเอาไว้เพื่อให้มีความชัดเจน หมดปัญหามากขึ้น บทความนี้จึงจัดเต็มเกี่ยวกับเงินทุนไว้ใช้หมุนเวียน เราพร้อมตอบแล้วคุณพร้อมศึกษาหรือยัง?

ทำไมต้องมีเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสําคัญต่อธุรกิจอย่างไร 2024 (2567) ?

ต้องอธิบายก่อนว่าเงินทุนหมุนเวียน คือ เม็ดเงินที่ใช้ในการหมนุเวียนทำธุรกิจ ดำเนินการไปก่อนที่จะได้รับกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เข้าบริษัท หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นเงินสำรองไว้ใช้จ่ายภายในก่อน เช่น ซื้อเครื่องจักร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯลฯ ทำให้ธุรกิจก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แน่นอนว่าจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างที่สุด เพราะหากไม่มีมาใช้หมุนเวียนก่อน ธุรกิจก็อาจจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ต้องปิดตัวลงในที่สุดก็มี ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนจะมีทั้งที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และแหล่งเงินทุนระยะยาว

แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจมีกี่ประเภท?

โดยทั่วไปแล้วการจะได้เงินทุนหมุนเวียน ต้องมาจากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนนี่แหละ มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ 

  1. แหล่งเงินทุนภายใน 

คือแหล่งที่จัดหาเองได้ ไม่ต้องเอาจากภายนอก คือ กำไรสะสมของกิจการ ที่ได้มาจากรายได้แล้วนำไปหักกับค่าใช้จ่ายแล้วกลายเป็นเงินส่วนที่เหลือ (กำไร) สามารถนำไปต่อยอดเป็นเงินทุนให้กับธุรกิจต่อไปได้ และเงินทุน Equity ที่เป็นเงินทุนในส่วนเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนลงทุนกันนำมาใช้ประกอบธุรกิจ

  1. แหล่งเงินทุนภายนอก

คือแหล่งที่ได้มาจากภายนอก ไม่เกี่ยวกับคนในองค์กร ทั้งที่ได้จากสถาบันการเงิน จากบุคคลภายนอก ไม่ได้สร้างเงินขึ้นมาเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  • เงินทุนที่มาจากเจ้าของกิจการ : หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ที่มีการออกจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก เป็นการจัดหาเงินทุนให้เข้าองค์กรเพื่อดำเนินงานต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นก็จะมีสถานะเป็นเจ้าของตามจำนวนหุ้นที่ลงทุน
  • การก่อหนี้ : หรือการกู้เงินลงทุนจากแหล่งอื่น บุคคลอื่นมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ สถาบันการเงิน ลิสซิ่ง มีการตกลงทุนกัน

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ที่ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องหาหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันให้ยุ่งยาก ซึ่งก็จะต้องเตรียมเอกสารตามที่แหล่งให้กู้ลงทุนกำหนด แบ่งออกเป็นคนทำงานอิสระ พนักงานประจำ และเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว ได้แก่บรรดาพวกสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบัตรกดเงินสด เป็นต้น

มาถึงตรงนี้คงจะเห็นแล้วว่าเงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำธุรกิจอย่างมาก ช่วยให้เรายังคงดำเนินงานต่ไปได้จนกว่าจะมีกำไรงอกขึ้นมาในอนาคต สานเป้าหมาย สานฝันสู่บันไดความสำเร็จ ดังนั้น หากใครจะลงทุนทำธุรกิจก็อย่าลืมหาแหล่เงินทุนหมุนเวียนที่แข็งแรงไว้ด้วยล่ะ